“Миний гэр – Аюулгүй орчин” цахим захидлын уралдаанд шалгарсан захидлууд

“Миний гэр – Аюулгүй орчин” цахим захидлын уралдааны дүн гарлаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хамтран “Хүүхэд-Эрхэм хэрэглэгч” арга хэмжээний хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Миний гэр – Аюулгүй орчин” сэдэвт цахим захидлын уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа.

“Миний гэр – Аюулгүй орчин” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, БСШУЯ хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 2020 оны 3 дугаар сарын 12-оос 3 сарын 22-ны хугацаанд “Миний гэр – Аюулгүй орчин” цахим захидлын уралдааныг зарласан билээ.

“Миний гэр – Аюулгүй орчин” уралдааны тухай

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, БСШУЯ хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 3-р сарын 12-оос 3-р сарын 22-ны хугацаанд “Миний гэр – Аюулгүй орчин” цахим захидлын уралдааныг зарласан билээ.