/Files2/2919_001_20200921084923.jpg

Хүүхдийн хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлэх цахим сүлжээний үйл ажиллагаанд багш, сургуулийн ажилтны тавих хяналт

Хүүхдийн хувьд гэр бүлийн орчноос гадна сургууль, цэцэрлэгийн орчинд ихэнх цагаа өнгөрөөж нийгмийн харилцаанд оролцдог. Тэрхүү нийгмийн харилцаа нь өнөө цагт цахим орчноос ихээхэн хамааралтай болсон үед сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилтны зүгээс цахим орчинд хүүхдийг хэрхэн хамгаалах талаар мэдлэг, чадвартай байх нь чухал юм. Ингэхдээ хүүхдийн насны онцлогт тохирсон арга зам, мэдээллийг хүүхдэд өгөхөд анхаарах хэрэгтэй.

Хууль эрх зүйн орчин

18 хүртэлх насныхныг цахим орчинд хамгаалах хуулийг бий болгох

Технологийн талаар

Хэрэв таны хүүхдийн зан ааш өөрчлөгдөх юм бол энэ талаар хүүхэдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй.

Эцэг эх, багш нарт зориулсан зөвлөмж

Гэртээ интернет болон хувийн төхөөрөмжөө хэрхэн ашиглах дүрмийг тохирох …

Эцэг эхийн хяналт

Хүүхдийнхээ тоглоом, програм ашиглах хугацаа, эрхийг хязгаарлах

Эцэг эхчүүдэд

Хууль эрх зүй, Зөвлөгөө, Гарын авлага