“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдлын талаар судалгааны тайлан

АГУУЛГА

13-18 НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЦАХИМ ОРЧНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

13-18 НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ФЭЙСБҮҮКИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ОНЦЛОГ

13-18 НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЦАХИМ ЦАХИМ ОРЧИН ДАХ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЛЭГ

13-18 НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЦАХИМ ОРЧНЫ ХАЛДЛАГАД ӨРТӨЖ БАЙСАН БАЙДАЛ

13-18 НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЦАХИМ ОРЧИМД ӨӨРИЙГӨӨ ХАМГААЛАХ АРГА , МЭДЭЭЛЭЛ АВДАГ СУВАГ

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд