“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

“Миний гэр – Аюулгүй орчин” уралдааны тухай

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, БСШУЯ хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 3-р сарын 12-оос 3-р сарын 22-ны хугацаанд “Миний гэр – аюулгүй орчин” цахим захидлын уралдааныг зарласан билээ.

Уралдаанд бага ангийн 1311, дунд ангийн 1563, ахлах ангийн 890, нийт 3764 захидал хүлээн авлаа.

Аймаг Ахлах Дунд Бага Нийт
1 Архангай 4 6 5 15
2 Баян-Өлгий 4 6 2 12
3 Баянхонгор 6 6 4 16
4 Булган 7 16 20 43
5 Говь-Алтай 12 14 12 38
6 Говь-сүмбэр 29 65 20 114
7 Дархан-Уул 16 24 28 68
8 Дорноговь 10 29 16 55
9 Дорнод 52 104 187 343
10 Дундговь 3 1 1 5
11 Завхан 22 52 47 121
12 Орхон 12 20 20 52
13 Өвөрхангай 60 116 125 301
14 Өмнөговь 10 20 8 38
15 Сүхбаатар 17 41 36 94
16 Сэлэнгэ 201 373 347 921
17 Төв 28 57 55 140
18 Увс 15 10 19 44
19 Улаанбаатар 303 437 231 971
20 Ховд 21 29 20 70
21 Хөвсгөл 32 29 27 88
22 Хэнтий 14 61 24 99
23 Тодорхойгүй 11 47 57 115
24 Япон 1     1
  Нийт 890 1563 1311 3764

 

Уралдааны дүнг 3-р сарын 31-нд багтаан зарлана.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

2020 оны 3-р сарын 25

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд