“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Миний гэр – Аюулгүй орчин

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч-2020” арга хэмжээний хүрээнд ЕБС-ийн ахлах, дунд, бага ангийн сурагчдын дунд “Миний гэр- Аюулгүй орчин” сэдэвт цахим захидал бичих уралдааныг 2020 оны 03 дугаар сарын 12-оос 03 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд зарлаж байна. Уралдаанд оролцогчид цахим захидлаа ekids@crc.gov.mn хаягаар ирүүлнэ.үү
FB_post_1_tsahim zahidal FB_post_2_tsahim zahidal
FB_post_3_tsahim zahidal FB_post_4_tsahim zahidal
Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд