“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Хуурамч мэдээлэл гэдгийг хэрхэн мэдэх вэ?

GoodShare Poster 4-2

poster_4

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд