“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Цахим орчин дахь гадуурхал сэдэвт гар зургийн уралдааны бүтээлүүд

 

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд