“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Эцэг эхчүүдэд

Онлайн харилцааны талаар мэдлэгтэй байснаар цахим ертөнцөд өөрийгөө хамгаалах чадвартай болно

Эцэг эхийн хяналт

Хүүхдийнхээ тоглоом, програм ашиглах хугацаа, эрхийг хязгаарлах 

Эцэг эх, багш нарт зориулсан зөвлөмж

Гэртээ интернет болон хувийн төхөөрөмжөө хэрхэн ашиглах дүрмийг тохирох …

Технологийн талаар

Хэрэв таны хүүхдийн зан ааш өөрчлөгдөх юм бол энэ талаар хүүхэдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй.

Хууль эрх зүйн орчин

18 хүртэлх насныхныг цахим орчинд хамгаалах хуулийг бий болгох

 

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд