Ce

 • Цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах

 • Хүүхдүүдэд

  Бага насны хүүхдүүдэд
  • 5-7 насны хүүхдүүд

   Технологитой харьцаж сурах үе. Эцэг эхийн аль нэг, насанд хүрсэн хүн тогтмол хянаж байх шаардлагатай

  • 8-12 насны хүүхдүүд

   Энэ үеийнхэн шилжилтийн насныхан байдаг. Тэд интернетийн талаар анхны ойлголт туршлагатай болсон үе

  • 13 ба түүнээс дээш

   Энэ насны бүлгийнхэн технологийг мэргэшсэн хэмжээнд хүртэл сайн эзэмшиж хэн нэгний хараа хяналтгүйгээр ашигладаг залуу үеийнхэн юм

  • Эцэг эхчүүдэд

   Хүүхдийнхээ компьютер тоглоом тоглох, төрөл бүрийн програм хангамжийг ашиглах хугацаа болон эрхийг хязгаарлах боломжтой

 • Авч үзэх үндсэн асуудлууд

  • Хууль эрх зүйн хүрээнд

   Бодит амьдралд хүүхдийн хувьд, хууль бус үйлдэл нь цахим орчинд ч хууль бус байдаг тул холбогдох эрх зүйн өөрчлөлтүүдийг хийхдээ насанд хүрээгүй хүүхдийн хувийн нууцлал болон мэдээллийг цахим халдлагаас хамгаалах журмыг ч энд хамруулж ойлгоно.

  • Боловсрол мэдлэг олгох хүрээнд

   Интернет ашиглагчдын боловсрол, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх талаар мэдлэг олгоход хүүхдийн цахим аюулгүй байдлыг хангах программ болон фильтрийн программ зэрэг техник хэрэгслүүдийн үүрэг ролийг ойлгуулах.

  Технологийн өөрчлөлтөнд харгалзах асуултуудыг гарган тавьж үйл ажиллагаанд оруулах.

  • Стандарт боловсруулах

   Хүүхдийг хамгаалах асуудлаар хамтарсан стандарт болон зөвлөмжийг боловсруулах.

  • Тайлагнах механизмыг бий болгож өргөнөөр сурталчлах

   Онлайн буюу интернэтэд холбогдсон виртуаль орчинд хүүхдийг хамгаалахад дэс дараалалтай, харилцан холбоотой бодит глобал арга хэмжээнүүдэд зориулагдсан ямар боломжууд байгааг үнэлж цэгнэх Болзошгүй аюулыг багцлан цуглуулж төрөл бүрийг оролцогчдын хооронд мэдээлэл солилцоог идэвхжүүлэх боломжуудыг боловсруулахад анхаарлаа хандуулах.